Kommer aktiviteten Camp Care att fortsätta?

Camp Care kommer inte att bedrivas förrän vi fått en fullständig utredning av händelsen och haft möjlighet att analysera och utvärdera alla faktorer.