Vad händer nu?

Alla berörda blir såklart erbjudna krissamtal och stöd. Det finns ett nätverk av yrkeskunnig personal på flera olika områden och nu handlar allt om ett samarbete för att reda ut vad som har hänt och fånga upp alla effekter av händelsen. Orsa Rovdjurspark och Grönklittsgruppen håller en tyst minut samt en minnesstund för vår förolyckade kollega och sörjer denna tragedi.