Vad vidtar ni för säkerhetsåtgärder nu?

Från och med idag, för att våra anställda ska känna sig trygga i den krissituation vi befinner oss i, kommer personalen att gå två och två. I huvudsak för att de skall ha möjlighet att tillsammans bearbeta den situation de befinnner sig i.
I samband med städning och berikning kommer även djuren att flyttas till stallar som extra säkerhetsåtgärd.