Varför öppnade parken igen dagen efter olyckan?

Olyckan var en isolerad händelse och det finns ingen säkerhetsrisk för vare sig besökare eller anställda. All personal i rovdjursparken fick såklart välja om de ville jobba eller ej, och nästan alla valde att vara på plats.