Varför stängde ni parken under fredagen?

Det var räddningstjänsten i samråd med parkledningen som beslutade det. Mycket för att alla inblandade skulle få lite lugn på plats i en akut krissituation.