berguv.jpg

Berguv

Berguven (Bubo bubo) är världens största uggla och är ojämnt spridd i våra skogsmarker samt kustområden i Sverige. Berguven kan leva i många olika miljöer och anpassar sig till sin omgivning. Den kan tex leva på tak i storstäder eller i gamla skogsmiljöer.  

"Berguven har en vingbredd på 160-185 cm"

Föda
Födan varierar beroende på livsmiljö, gnagare som sorkar och råttor är stapel-födan men berguven tar även större byten som harar.

Biologi
Berguven väger ca 1,5-4,2 kg, 60-75 cm lång och har en vingbredd på 160-185 cm.

Berguvsparet håller ihop hela livet och lägger 1-6 ägg som ruvas av honan ca 35 dagar. Äggen läggs vartannat dygn och ruvningen påbörjas vid första eller andra ägget, så ungarna blir olika stora under uppväxten.

Projekt Berguv Nord
I parken samarbetar vi tätt med projektet Berguv Nord, som tillkom för att hjälpa berguvarna ute i det fria. De ungar som föds i parken hämtas av projektet när de är tillräckligt gamla och släpps sedan ut i det fria där det behöver fyllas på med nya uvar. 

Hot 
Pga miljögifter blev de vilda berguvarna färre och färre på 70-talet och var starkt hotade. Projektet Berguv Nord startades och ett antal avelspar i hägn skulle hjälpa de vilda uvarna genom utsättning av friska årsungar. Ett stort antal ungar har satts ut och utvecklingen såg positiv ut fram till omkring 1995. Då hände något och de vilda uvarna minskade åter. Sedan dess har ett stort antal berguvar satts ut genom projekt Berguv. 

Få erbjudanden och information direkt i din inkorg via nyhetsbrev: