varg.jpg

Varg

Vargen (Canis lupus) tillhör familjen hunddjur och dess utbredning i Sverige idag är främst i södra och mellersta norrland. Vargen lever i flock och har en tydlig rangordning, där alfaparet är de som bestämmer i flocken, ofta finns också en lågt rankad individ en sk omega.

"En varg kan förflytta sig upp till 20 mil på ett dygn"

Habitat
I Sverige fanns vargen i nästan hela landet i mitten av 1800-talet. En allt intensivare jakt och bättre skjutvapen gjorde att den sedan minskade snabbt. Till sist fanns den bara kvar i fjälltrakterna, och det var där den sista vargen dog på 1970-talet. I början av 1980-talet upptäcktes nya vargar i Värmland. De härstammade från ett vargpar som vandrat in österifrån. Ytterligare en varg vandrade in i början av 1990-talet. Det är från dessa tre som alla vargar idag härstammar.

Föda
En varg kan förflytta sig upp till 20 mil på ett dygn. Den är en utmärkt jägare. Vargen jagar älg, rådjur och ren, men den äter också andra djur som hjort, bäver, hare, vildsvin och grävling. Den kan också äta sork, grodor, as och avfall. Vid en lyckad jakt kan en varg äta upp mot nio kilo kött på en dag. Vargar jagar i flock.

Biologi
Vargar väger mellan 35 och 45 kilo och är 1,5 meter lång, svansen ej inräknad. Färgen är normalt ljust grågul med inslag av rödbrunt. Vargen fortplantar sig under februari-mars. Nio veckor senare föder honan två till sex ungar. Efter två år är ungen könsmogen och stöts då ofta bort från flocken. Världens alla hundraser härstammar från vargen.

Hot
Arten är klassificerad som starkt hotad (EN) på artdatabankens lista för den skandinaviska populationen. Den finns också upptagen bland arterna på EU:s habitatdirektiv.

Den svenska vargstammen hotas av inavel och tjuvjakt. Sedan vargen blev fridlyst har en rad åtgärder vidtagits för att förebygga skador, minska konflikter och på så sätt gynna vargen.

Få erbjudanden och information direkt i din inkorg via nyhetsbrev: