vinterisbjörn

Dagsprogram

Dagligen håller djurvårdarna minst en publik aktivitet i parken, detta kan vara en informationsstund, miljöberikning, matning, träning eller liknande vid något av parkens djur.

Djuren matas utifrån deras egna individuella foderstater. Vilket innebär att alla våra djur har eget foderschema där mängden mat varierar från dag till dag. Med miljöberikning menas; att låta djur i fångenskap få möjlighet att utföra naturliga beteenden. Med hjälp av exempelvis födosök, doftspår och leksaker.

DSC04287

Dagliga publika aktiviteter!

I entrén hittar du dagens tider för aktiviteter hos något av våra djur. Djurvårdarna rör sig runt i parken vid andra tillfällen än vid dagens aktiviteter. Passa gärna på att stanna och prata med dem om djuren eller om ni har några frågor.