Insektshotell

Vad är biologisk mångfald?

Det är ett samlingsbegrepp som omfattar all den variation mellan arter, inom arter och livsmiljöer som finns på jorden.

 

Sverige har undertecknat ett internationellt avtal där vi förbinder oss att vårda vår biologiska mångfald, och nyttja (använda) den på ett uthålligt sätt, så att den inte förstörs eller tar slut.

Det innebär till exempel att vi ska bruka skogen så att alla djur och växter som finns i skogslandskapet kan leva kvar där, vi ska bedriva jordbruk på sådant sätt att alla små mikroorganismer (bakterier och svampar) och ryggradslösa djur som sköter nedbrytningen i jorden inte försvinner, och att alla andra arter i jordbrukslandskapet överlever, vi ska bedriva fiske så att inte all fisk tar slut, vi ska planera våra städer så att många olika arter av djur och växter kan leva i vår närhet, och så vidare.

Man kan hjälpa den biologiska mångfalden och ett av alla sätt är att göra insektshotell!

Vad är ett insektshotell?

Oftast när man pratar om insektshotell så menar man något som vi människor gjort och som kan bli ett hem där insekter kan lägga ägg och föda upp sina larver. Framförallt brukat man göra insektshotell till olika steklar, till exempel solitärbin och humlor. Dessa insekter är enormt viktiga för pollinationen. Det betyder att de behövs för att många växter skall kunna få frukt. Frukten kanske blir mat till oss eller till djur, eller ge oss från som vi kan så och odla nya växter!

I vårat kodiakhus i början av parken kan ni bygga erat egna insektshotell så sätter djurvårdarna upp det i parken!