Renovering av berguvsvoljär

Från och den 9/10 är berguvarna ej för visning i parken!

De har temporärt flyttats till en annan anläggning tills renoveringen och byggnationen är klar av voljären. Vi vet ej exakt hur lång tid det kommer ta och vi hoppas att ni har förståelse för detta men vi kommer att hålla er uppdaterade och få i ordning en ny välanpassad voljär för berguvarna!