Redogörelse Vargincident

Redogörelse Vargincident

Orsa Rovdjurspark har sammanställt de olika frågorna och funderingarna gällande vargincidenten den 7 december 2019: 

 • *Varghanen ankom till Orsa Rovdjurspark 20191204 från Skånes djurpark, där han har gått tillsammans med sin syskongrupp.

 • *Denna hane var redo att lämna sin syskongrupp och med rekommendation från artkoordinatorn var han lämplig för Orsa Rovdjursparks vargtik. Detta innebär att dessa två individer kan bidra till att bygga upp en stabil genetisk population i djurparker anslutna till stamboken.

 • *Hägnet vargen släpptes in i uppfyller Jordbruksverkets krav för hunddjur i hägn och är godkänt av Länsstyrelsen.

 • *7:e december löpte rutinerna på som vanligt och en djurvårdare ankom till bakhägnet ca 8:30. Inga fel upptäcktes på varken el-aggregat eller staket.

 • *9:30 kontaktades parkpersonalen av Gästcenter då de fått samtal av en gäst som sett en varg i skidbacken. Djurvårdarna kunde konstatera att vargen forcerat el-trådarna och tagit sig över staketet.

 

 • *Djurparkschefen kontaktade direkt polisen samt Länsstyrelsen Dalarna.

 

 • *När Länsstyrelsen anlänt parken antecknades relevant information ner samt undersöktes platsen där vargen tagit sig ut och blod samlades in för att kunna säkerställs DNA-profil. Ett eftersökt inleddes.

 

 • *Vargen bedömdes inte farligare för allmänheten än en vild varg och den rörde sig tydligt bort från befolkningen. Skador på vargen innefattade en väldigt svår/riskfylld behandling. Sövning togs i beaktning.

 

 • *Möjligheterna att sedan återintroducera den i anläggningen eller i annan park om sövningen hade lyckats bedömdes låga, främst för individens hälsa och välfärd. Därför beslutade personalen i Orsa Rovdjurspark att avliva vargen. Vilket gjordes av jägare ca: 1 mil norr om Orsa Grönklitt nära Hällsjön.

 

 • *Kroppen är besiktigad av Länsstyrelsen och erforderlig dokumentation har gjorts av parken.

 

 • *Hägnet har efterkontrollerats av länsstyrelsen och parkens personal och det kommer att utföras en upprustning av hägnet för att liknande händelser inte ska uppstå trots att hägnet är godkänt och uppfyller alla krav.

Generell information

Gråvargen (Canis lupus lupus) klassas in i kategorin EEP-art (European Endangered Species Programmes) och är klassificerad av IUCN/SSC som en hotad art. Syftet med dessa avelsprogram är dels att tillse att djurparksvärlden har en självförsörjande och livskraftig population samt vara till grund för bevarandeprogram där sperma, ägg eller individer kan stärka den genetiska variationen i den vilda populationen. Djurparksvärlden består till stor del av olika bevarandearbeten men även forskning, utbildning och information som även denna art ingår i.

För vidare information hänvisar vi till Johan Sares, anläggningschef, tfn 070 372 0229, johan.sares@orsagronklitt.se