Utsläpp

Rovdjursparken har hållit berguv sedan 2005 och de individer som föds i parken släpps ut i det vilda när de är redo att klara sig själva. Detta har visat sig vara ett bra satt att stödja upp den vilda populationen.

I mitten av april kläcktes det ungar hos parkens berguvspar Kurbits och Arnarne. Dessa individer ingår i ett mycket viktigt bevarandearbete som Rovdjursparken gör tillsammans med Berguv Nord.

______________________________________________________________________

Berguvspopulationen i Sverige har vid ett flertal tillfällen haft det tufft, och arten har minskat flertalet gånger genom historien. Minskningen är en följd av att uvarna förolyckats genom kraftledningar, transformatorer och trafikolyckor, men även förändringar i uvens miljö såsom avverkningar och täktverksamhet. Miljögifter har även varit ett stort problem.

Då det har alarmerats om att berguven återigen har sjunkit i antal har en riksinventering av uven utförts under 2019-2020 och resultatet av detta ska snart släppas. Då får vi reda på hur läget ser ut och det blir ett viktigt avstamp för hur vi ska fortsätta vårt arbete.

_______________________________________________________________________

 


 
Ungarna som föddes i år har fått växa till sig under sommaren och flygtränat, allt för att bli redo inför den stora dagen D. Innan utsläpp så ringmärks ungarna och vi könsbestämmer dem genom att väga och mäta dem.

_____________________________________________________________________

 Ungarna släpptes under onsdagen på tre olika lokaler, noggrant utvalda för att ge dem de bästa förutsättningarna för att klara sig på egen hand. Det är nämligen kritiskt att de nu själva fångar sina byten för att överleva.

 ___________________________________________________________________

Vi är stolta över vårt arbete med berguven, som även är Dalarnas landskapsdjur. Rovdjursparken kommer även flytta sitt avelspar tillfälligt under hösten då voljären ska byggas ut och renoveras. Vi ser ett behov att öka ytan för våra uvar och ge dem en mer komplex miljö. 

 

Berguv Nord

Läs mer om deras arbete!