Polar World

Stig in i en sällsynt och spännande värld. I Polar World, som är en egen avdelning i rovdjursparken, lever våra två underbara isbjörnar Ewa och Wilbär tillsammans i världens största isbjörnsanläggning.

Isbjörnen är nu, på grund av klimat-hotet, klassad som sårbar enligt IUCN. Passa på att läsa och lära om livsbetingelserna för djur och människor i Arktis, i Polar Worlds informations- och utställningsavdelning. Här har du chansen att själv ge ett bidrag till forsknings och bevarandearbetet kring isbjörnar.