Amurtiger

Panthera tigris altaica

 

Ordning
Rovdjur (Carnivora)

Familj
Kattdjur (Felidae)

Vikt
Hane: Upp till 300kg
Hona: Upp till 200kg

Livslängd
Upp till 20 år

Parningstid
Under vinterperioden

Dräktighet
Honan är dräktig i ca 100 dagar efter parningstillfället

Ungar
2-3st och ungarna stannar hos modern i ca 18 månader innan de lämnar eller stöts bort.

Utbredning
Idag finns arten i Amur-Urssuri regionen i östra Ryssland

Världens största kattdjur
Amurtigern lever i östra Ryssland/gränsen till Kina, huvudsakligen i de bergiga områdena i östra Ryssland (området mellan Amurfloden och östra Stillahavskusten), där av bytet från Sibirisk tiger till Amur tiger då antalet minskat och populationen finns främst i Amurområdet. 

Amurtigern har en ljusare orange päls än de andra tiger arterna. De lever i både lövskog och barrskogsmiljöer och har en lång och kraftig päls för att klara kyla bättre samt en tjock man runt nacken och extra päls på tassarna. 

I det vilda jagar de främst hjort, rådjur och vildsvin, eftersom amurtigern fäller större bytesdjur kan de äta under flera dagar för att sedan vara utan mat under en tid. Tigern fäller ca ett byte i veckan.

Visste du att..
..tigerns skinn är också randigt under pälsen
 
..de blir könsmogna vid 3-4 års ålder
..flera underarter till tiger är redan utrotade
..amurtigern har färre ränder än andra tigerarter