Berguv

(Bubo bubo)

Berguv är den största ugglan i familjen ugglor. De lever i klippiga landskap men även olika skogslandskap, gärna ute i vildmarken. Berguvens fjäderdräkt är undertill gulbrun med mörka längsgående streck samt ovansidan är mörkare brun med grova mörkare fläckar. De har långa örontofsar.

Berguvar har en kroppslängd på upp till 70 cm samt ett vingspann på upp till 170 cm. Hanen kan väga upp till 2 kg medan honan kan väga upp till 3 kg. Deras föda består mest av små gnagare, harar och vissa fåglar. De kan även äta reptiler, grodor, fisk och större insekter.

Berguvar är monogama och häckar från slutet av februari-september. I mars-april sker äggläggning, 2-4 ägg, samt ruvning i 35 dagar. I september är ungarna redo att lämna boet och föräldrarna.

Berguvar kan bli upp till 20 år gamla, betydligt äldre i fångenskap.

Hotstatusen för berguv är livskraftig (IUCN).