Berguv

(Bubo bubo)

 

Världens största uggla
Berguven är den största ugglan i familjen ugglor och
lever i klippiga landskap men även i olika skogslandskap, gärna ute i vildmarken. 

Berguvens fjäderdräkt är undertill gulbrun med mörka längsgående streck samt ovansidan är mörkare brun med grova mörkare fläckar, de har även långa örontofsar som är karaktäristiska för arten.

Som många andra arter är berguven främst nattaktiv och jagar även då, de jagar främst smågnagare men även mindre fåglar, igelkottar och insekter.

Visste du att..
..berguvens läte kan låta över 4km.
..en lugn och avspänd berguv har örontofsarna liggande ner.
..den främsta orsaken till minskning av den vilda populationen är miljögifter.