Isbjörn

(Ursus maritimus)

Ett liv på Arktis
Isbjörnen förekommer på isen i Arktis samt på kringliggande kuster och öar.
De är välanpassade för ett liv på isen då de har tjock vit päls och under den svarta huden ett tjockt lager fett, vilket gör att de klarar kyla bra. De har även små öron för att inte förfrysa dem lätt. Isbjörnens stora ramar fungerar som snöskor på under de snörika vintrarna och paddlar i vattnet när de transporterar sig över havet. Isbjörnen är det största landlevande rovdjuret och kan bli upp till 2,5 m lång och kan väga upp till 800 kg. Deras huvudföda består av säl som de jagar från isen men de äter även döda valar och valrossar, fågelägg, smådjur samt en del växter framförallt på sommaren.

Visste du att..
..precis som valar, sälar och delfiner är isbjörnen även klassat som ett marint däggdjur.
..att isbjörnens päls är pigmentfri och varje hårstrå är transparent och ihåligt, inte vit.
..isbjörnen snöbadar gärna för att bli ren, exemplevis efter att de har ätit.
..isbjörnens ramar är utrustade för att klara av det hala och skiftande islandskapet.