Järv

(Gulo gulo)

Järven tillhör familjen mårddjur. Järven är cirkumpolär i Sverige och lever de i norra delarna av landet men de har även börjat vandra in i mellersta Sverige. Järven är kraftigt byggd och har korta ben med mycket stora tassar. De har ett litet huvud med små öron och en tjock och yvig svans.

Pälsens färg varierar men är oftast mörkt brun med ljusare teckningar i pannan samt en ljus rand som löper längs kroppssidan upp på svansen. Järvar kan väga upp till 16 kg.

Järvar jagar mest ren, harar, och gnagare. De kan även dra nytta av andra rovdjurs bytesrester.

Järvar är solitärlevande och träffas bara när det är parningssäsong. Parningsäsongen för järvar är utsträckt mellan april-augusti. De har fördröjd implantation och äggen implanteras i början av årsskiftet. I februari-mars föds 1-4 ungar, först i april-maj lämnar ungarna lyan tillsammans med mamman.  På hösten lämnar ungarna mamman och bli självständiga.

Järvar kan bli upp till 10 år i det vilda.

Hotstatusen för järven är sårbar (IUCN).