Järv

Gulo gulo

Ordning
Rovdjur (Carnivora)

Familj
Mårddjur (Mustelidae)

Vikt
Hane: Upp till 18kg
Hona: Upp till 12kg

Livslängd
Upp till 12 år

Parningstid
Under försommaren (som mest intensivt i maj-juni)

Dräktighet
Cirka 8 månader med fördröjd fosterutveckling då endast 60-70 dagar är den aktiva fosterutvecklingen (Denna process kallas fördröjd implantation)

Ungar
1-3st, ungarna stannar hos sin mor i ca ett år innan de letar sig till egna områden

Utbredning
I Europa finns järven endast i Skandinavien och i Sverige lever den främst i fjälltrakterna

Fjällfräs
Förr i tiden kallades järven för "fjällfräs", vilket betyder fjällkatt och är det fornnordiska namnet som finns kvar tyskans "vielfrass" som betyder storätare. 

Järven är cirkumpolär i Sverige och lever i de norra delarna av landet men de har även börjat vandra in i mellersta Sverige. Järven är kraftigt byggd och har korta ben med mycket stora tassar, ett litet huvud med små öron och en tjock och yvig svans.

Pälsens färg varierar men är oftast mörkt brun med ljusare teckningar i pannan samt en ljus rand som löper längs kroppssidan upp på svansen.

Järvar jagar främst ren, harar, och gnagare men i områden där det också finns lodjur lever järven till nästan 50% på kadaver som lodjur lämnar efter sig.

Visste du att..
..samlar ihop föda och bygger upp ett förråd som de har över ett större område.
..järven kan bära köttdelar i flera kilometer för att gömma dem. 
..järven länge ansågs glupsk där av sina olika benämningar. 

 

Vilda populationen

Baserat på antalet järvreproduktioner under de senaste tre åren (2017–2019) uppskattas den skandinaviska populationsstorleken till 1011 vuxna järvar, definierade som 1-årig eller äldre, vilket är en högre uppskattning för Skandinavien än förra året. Av 1011 järvar beräknas 332 järvarr vara i Norge och 679 järvar i Sverige. Den norska delen av populationen har därmed ökat med 7% och den svenska delen har ökat med 16% jämfört med den uppskattade antalet 2018. 
Källa till inventering: Viltskadecenter, SLU och Rovdata