Lodjur

Lynx lynx

 

Ordning
Rovdjur (Carnivora)

Familj
Kattdjur (Felidae)

Vikt
Hane: Upp till 25kg
Hona: Upp till 20kg

Livslängd
Upp till 15 år

Parningstid
Från februari till mars

Dräktighet
Honan går dräktig i ca 70 dagar efter parningstillfället, ungarna föds vanligtvis i maj

Ungar
1-3st och lämnar mamman vid cirka 1 – 1,5 års ålder.

Utbredning
Vi har lodjur spritt över hela Sverige förutom på ön Gotland

Sveriges enda vilda kattdjur 
Lodjur har ett bra kamouflage som hjälper dem att smälta in i sin omgivning. Pälsen är mer eller mindre fläckig med gulbrun bottenfärg som blir ljusare på vintern. Svansen är kort med svart spets. och även på öronens spetsar sitter svarta tofsar.

Ute i det vilda äter lodjur bara kött från byten som de själva har dödat. De livnär sig främst på rådjur och ren men även harar, fåglar och smågnagare står på menyn. 

De lever främst i skogslandskap men har även spridit sig till fjälltrakterna under senare år. De är otroligt skygga och sällsynta att få syn på. De kan höra oss på flera kilometers avstånd och kan smyga undan utan att bli upptäckta. Lodjuret är även en utmärkt klättrare och det händer rätt så ofta att de tar plats uppe i en trädtopp för att söka skydd och gömma sig för olika faror. 

Visste du att..
..man vet inte varför lodjuret har en så kort svans.
..det största hotet för lodjuret är illegal jakt och rävskabb
..Det latinska namnetlynx betyder "lysa" och syftar på lodjurets päls som enligt gammal folktro kunde lysa i mörker.

 

Vilda populationen

Under 2019/2020 hittades 256 familjegrupper av lodjur i Skandinavien. 66,5 familjegrupper registrerades i Norge och 189,5 familjegrupper registrerades i Sverige. Baserat på dessa siffror beräknas den norska populationen ligga på cirka 393 lodjur. 189,5 familjegrupper i Sverige motsvarar en population på cirka 1118 lodjur. De 256 familjegrupperna i Skandinavien motsvarar således en befolkning på cirka 1511 lodjur.

Källa till invertering: Viltskadecenter, SLU och Rovdata