Persisk leopard

(Panthera pardus saxicolor)

Ordning
Rovdjur (Carnivora)

Familj
Kattdjur (Felidae)

Vikt
Hane: Upp till 90kg
Hona: Upp till 60kg

Livslängd
Upp till 15 år

Parningstid
Under vinterperioden, honan brunstar om var tredje vecka och har endast ägglossning vid parning

Dräktighet
Honan är dräktig i ca 100 dagar från parningstillfället

Ungar
1-3st och ungarna stannar hos modern i ca 17 månader

Utbredning
Det finns små populationer som är utspridda i Kaukasus, Armanien, Pakistan och Afghanistan. Majoriten finns i Iran.

Panthera pardus saxicolor
I det vilda lever de i små populationer i klippig bergsterräng, uppskattningsvis finns det färre än 1000 individer kvar i det vilda. Den persiska leopardens ljusa päls är täckt av svarta fläckar med ett rostfärgat mittparti och varje individ har ett unikt mönster. Arten är anpassad till såväl kallt som varmare klimat. Dieten i det vilda består i huvudsak av rådjur, västkaukasisk stenbock, mufflon, vildsvin och stäppfår. Även mindre byten som piggsvin och harar kan förekomma i kosten.

Visste du att..
..Persisk leopard är en av de största av underarterna
..den äldsta individen i det vilda blev hela 17 år gammal 
..den illegala jakten på leoaprderna och deras bytesdjur är ett stort problem