Persisk leopard

(Panthera pardus saxicolor)

Persisk leopard tillhör familjen kattdjur och är en av de största av underarterna. I det vilda lever de i berg/klippig terräng utspritt i små populationer i Kaukasus, Armenien, Pakistan och Afghanistan, majoriteten finns i Iran. Den persiska leopardens ljusa päls är täckt av svarta fläckar med ett rostfärgat mittparti.

De kan väga upp till 90 kg. Persisk leopard är köttätare och deras föda består av däggdjur och fåglar.

De blir könsmogna vid 2,5 års ålder. Kattdjur har bara ägglossning under parning. Efter ca 95 dagar föds det 1-3 ungar. Ungarna stannar hos modern tills det är upp till 17 månader gamla. I det vilda lever persisk leopard upp till 12 år, den äldsta blev 17 år.

Hotstatusen för persisk leopard är starkt hotad (IUCN).