Persisk leopard

Panthera pardus saxicolor

Ordning
Rovdjur (Carnivora)

Familj
Kattdjur (Felidae)

Vikt
Hane: Upp till 90kg
Hona: Upp till 60kg

Livslängd
Upp till 15 år

Parningstid
Under vinterperioden, honan brunstar om var tredje vecka och har endast ägglossning vid parning

Dräktighet
Honan är dräktig i ca 100 dagar från parningstillfället

Ungar
1-3st och ungarna stannar hos modern i ca 17 månader

Utbredning
Det finns små populationer som är utspridda i Kaukasus, Armanien, Pakistan och Afghanistan. Majoriten finns i Iran.

Panthera pardus saxicolor
I det vilda lever de i små populationer i klippig bergsterräng, arten är anpassad till såväl kallt som varmare klimat. 

Den persiska leopardens ljusa päls är täckt av svarta fläckar med ett rostfärgat mittparti och varje individ har ett unikt mönster. Honan och hanen ser likadana ut och har inget speciellt kännetecken mer än att honan är mindre i storleken.

Arten är sårbar och det beror främst på den illegala jakten och bristen på föda. I Iran, som är det land där de flesta persiska leoparderna finns idag, har man tagit fram en nationell åtgärdsplan för att bevara arten genom att bland annat följa populationens antal och öka kunskapen om arten. I flera av de länder där persisk leopard förekommer arbetar man med insatser mot illegal jakt och med att skydda de områden där leoparderna lever.

Dieten i det vilda består i huvudsak av rådjur, västkaukasisk stenbock, mufflon, vildsvin och stäppfår. Även mindre byten som piggsvin och harar kan förekomma i kosten.

Visste du att..
..Persisk leopard är en av de största av underarterna
..den äldsta individen i det vilda blev hela 17 år gammal 
..den illegala jakten på leoparderna och deras bytesdjur är ett stort problem