Snöleopard

(Panthera uncia uncia)

Snöleopard tillhör familjen kattdjur. De lever på bergsstäpper och i låglänta barrskogar i bergsområden i Altaibergen, Hindukush och Himalaya. De finns på höjder från 1500 meter men kan på sommaren finnas upp till 6000 meters höjd.

Snöleopard har en gråare ton i pälsen än de andra leopardarterna. Eftersom de lever där det är stora temperaturväxlingar så varierar snöleopardernas päls i tjocklek mellan årstiderna. Även tassarnas undersida är täckt med hår, för att isolera mot kyla samt fördela tyngden i lössnö. De kan bli upp till 130 cm långa plus svansen som kan bli upp till 90 cm och de kan väga upp till 55 kg. De är köttätare och jagar gärna argalifår, stenbockar, hjortar, gaseller samt diverse smådjur.

De är solitärlevande och träffas bara när det är brunst. Efter 90-100 dagar föds oftast 2-3 ungar som går med mamman till nästan 2 års ålder. I fångenskap kan snöleoparder leva upp till 15 års ålder.

Hotstatusen för snöleopard är starkt hotad (IUCN).