Varg

Canis lupus

 

Ordning
Rovdjur (Carnivora)

Familj
Hunddjur (Canidae)

Vikt
Hane: Upp till 60kg
Hona: Upp till 45kg

Livslängd
Upp till 12 år

Parningstid
Från februari till mars

Dräktighet
Honan är dräktig i ca 63 dagar

Ungar
2-6st, ungarna går tillsammans med sin flock i ca 12 månader och vissa en längre tid innan de hittar sig en egen partner

Utbredning
I Sverige är utbredningen främst i mellersta delen av landet

Människans bästa vän
Hunden historia börjar från den dagen människan började tämja de vilda vargarna för många tusen år sedan. Alla hundraser som finns idag är fortfarande så nära besläktade med vargen att de även kan få fertila ungar med varandra.

Vargen är högbent med rak rygglinje, kraftigt huvud och stora tassar. Färgen på pälsen varierar mycket, det vanligaste grå eller gulaktiga färger med mörkare stickelhår på ryggen och ljusare buk.
Karaktäristiskt för vargar är de vita kinderna.

Vargarnas föda består mycket av älg, ren och rådjur. De jagar i flock och det är främst den ledande hanen och de äldre syskonen som ger sig ut på jakt medans honan med de mindre ungarna stannar kvar i lyan. 

Vargar är flockdjur och flocken består av ett par med deras yngre individer. Vargar blir könsmogna vid knappt 2 års ålder och kan leva upp till 16 års ålder men främst i parker.

Visste du att..
..Långt in på 1800-talet fanns det varg i hela Sverige förutom på Gotland.
..Sverige behöver mellan 700 och 1200 vargar om inte invandringen från öst fungerar.
..enligt undersökningar är majoriteten positiv till varg i Sverige.

 

Vilda populationen

Under vintern 2019-2020 dokumenterades 45 familjegrupper i Skandinavien; 34 inom Sverige, fem över den norsk-svenska gränsen och sex inom Norge. 26 territoriella par bekräftades; 17 inom Sverige, fyra över gränsen och fem inom Norge.

För att räkna ut antal individer använde man sig av samma metod som förra vintern och baserat på antalet reproduktioner (antalet reproduktioner multipliceras med 10) beräknades antalet skandinaviska vargar till cirka 450. Den svenska underpopulationen uppskattades till cirka 365 vargar, inklusive hälften av de gränsöverskridande vargarna. Beräkningen inkluderar både levande och döda vargar under övervakningsperioden.

Källa till inventering: Viltskadecenter, SLU och Rovdata