Priser

Entré 1 dag

Till och med 23/08-20

 

Vuxna och ungdom fr 15 år

245

 

Pensionärer 65+

215

 

Barn 5-14 år

155

 

Barn under 5 år gratis i målsmans sällskap

 

 

Familjekort (2 vux/ung + 2 barn)

690

 

Medföljande extra barn

115

 

Vuxna och ungdomsgrupper från 15 år

215

 

Pensionärsgrupper 65+

195

 

Barngrupper 

   135  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årskortspriser
*Detta pris gäller i ett år framåt från inköpsdatum

 

Vuxna och ungdom från 15 år

580

Pensionärer 65+

520

Barn 5-14 år

365

Familj (2 vux/ung + 2 barn)

1 660

Guidningar Grupper, min 20 personer

 

Daghem/förskolor, -6 år

90

2 ledare fritt, övriga ledare/föräldrar

205

Guidning, max 25st

1600