5V4A7834

Mål & syfte

Som djurpark har vi huvudsakligen tre syften och arbetsområden att jobba med, bevarandearbete, forskning och information/utbildning. Tillsammans med Sveriges största Rovdjurscentrum arbetar vi för att uppfylla dessa syften.

IMG 0916

Bevarande

Orsa Rovdjurspark är medlem i SDF (Svenska Djurparksförening) och EAZA (European Association for Zoos & Aquaria). Medlemmarna inom dessa organisationer arbetar för att kunna samverka och planera sina djurkollektioner, vilket i längden skall resultera i att djurparkerna kan hålla genetiskt sunda och självförsörjande populationer av alla arter i djurparkerna oberoende hotstatus.

MG 3048

Utbildning

Orsa Rovdjurspark har som uppgift att öka och främja medvetenheten bland allmänheten av de arter som förevisas i parken så att acceptansen och kunskapen om dessa arter leder till att de finns kvar i det vilda i framtiden.

Forskning

Forskning

En till uppgift är att främja forskning på de arter som förevisas så att ny kunskap genererar, detta ska på ett eller annat sätt leda till bättre möjligheter att hantera de vilda populationerna och även främja artens bevarande.