Vad äter våra rovdjur?

Vi utfodrar ibland våra rovdjur med hela eller delar av gris, nöt och häst i enlighet med svensk lagstiftning och med veterinärbesiktigade djur, i de fall där det är nödvändigt. Ibland får vi även in trafikskadade vilda djur såsom älg och rådjur.

Rovdjur som utfodras med helkadaver på detta sätt, har en mycket bättre livskvalitet genom att de får en förbättrad fysiologisk status med bättre tand och käk status samt bättre muskulatur i nacke och framben. De får även en bredare naturlig beteenderepertoar och uppfyller därmed sina egna basbehov samt en mer effektiv matspjälknings status och därmed bättre tillväxt.

Vi är väl medvetna om att besökare kan uppleva delar av djurkroppar som besvärande eller stötande och försöker därför i möjligaste mån utfodra i undanskymda lägen men ibland så flyttar djuren själva på maten och drar fram det så det ligger mer synligt. 

Fråga gärna djurvårdarna vad som finns ute i hägnen hos djuren.

Rovdjursparken - Vad äter våra rovdjur? - ctl00_cph1_dcMain_po_163_dc163_f_dsc-1897---original-65053-jpg_slideimg
Rovdjursparken - Vad äter våra rovdjur? - ctl00_cph1_dcMain_po_163_dc163_f_dsc-1886---original-65049-jpg_slideimg
Rovdjursparken - Vad äter våra rovdjur? - ctl00_cph1_dcMain_po_163_dc163_f_dsc-1835---original-65037-jpg_slideimg
Rovdjursparken - Vad äter våra rovdjur? - ctl00_cph1_dcMain_po_163_dc163_f_dsc-1822---original-65033-jpg_slideimg